Plan Managerial

Published: Monday, 25 August 2014

,,O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE, O ȘCOALĂ PENTRU VIITOR,,

VIZIUNEA ȘCOLII:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG trebuie să se încadreze in eforturile școlii bistrițene ,de a deveni un mediu dinamic și democratic, care să asigure accesul la educație și oferind șanse egale de dezvoltare personală fiecarui elev prin dobândirea competențelor cheie,care să permită tinerilor inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.
Mediul educațional trebuie să ofere fiecărui tânar posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor și aspirațiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaștere.

MISIUNEA ȘCOLII:

 Şcoala Gimnazială Șintereag îşi propune sa devină:

ȚINTE STRATEGICE:

Ţinta strategică 1

Realizarea unui învăţământ axat pe utilizarea mijloacelor moderne, aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev în vederea dezvoltării complete şi armonioase a personalităţii elevilor şi obţinerea calităţii în educaţie .

Ţinta strategică 2

Îmbunăţăţirea bazei materiale a unităţii şcolare pentru asigurarea unui învăţământ de calitate

Ţinta strategică 3

Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene

Ţinta strategică 4

Utilizarea unui sistem eficient de comunicare.

VALORI:

Hits: 444
0
0
0
s2smodern
powered by social2s