Plan Managerial

Published: Monday, 25 August 2014

,,O ȘCOALĂ PENTRU FIECARE, O ȘCOALĂ PENTRU VIITOR,,

VIZIUNEA ȘCOLII:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘINTEREAG trebuie să se încadreze in eforturile școlii bistrițene ,de a deveni un mediu dinamic și democratic, care să asigure accesul la educație și oferind șanse egale de dezvoltare personală fiecarui elev prin dobândirea competențelor cheie,care să permită tinerilor inserția socială și învățarea pe tot parcursul vieții.
Mediul educațional trebuie să ofere fiecărui tânar posibilitatea afirmării talentului, aptitudinilor și aspirațiilor în spiritul respectului pentru valori, într-o societate bazată pe cunoaștere.

MISIUNEA ȘCOLII:

 Şcoala Gimnazială Șintereag îşi propune sa devină:

  •  școala care să dezvolte un mediu favorabil învăţării, sa le ofere copiilor un start solid in educație, prin dezvoltarea deprinderilor și îmbogățirea cunoștințelor, prin modelarea personalității;
  • minicomunitate în comunitate, ordonată, atentă, bazată pe valori ca respectul reciproc și autodisciplina, cu o personalitate bine definită ce va deriva din conexiunea cu tradiția locală;
  • școală care să nu fie o abstracție, un cod de norme sau un vraf de documente, ci un organism viabil prin resursele sale umane și materiale, cu reverberații în mentalul colectiv, cu oameni eficienți, pragmatici, adulți și copii care pretind unii de la altii, dar și oferă în aceeași măsură;
  • o școală vie, mereu deschisă copiilor, care să reprezinte un loc în care fiecare copil se simte liber, poate să-și dezvolte personalitatea și talentele și să se pregătească temeinic pentru integrarea în societatea viitorului;
  • școală care să comunice cu reprezentanții comunității locale, participând în parteneriat la elementele definitorii;
  • scoala care sa satisfaca nevoile fiecarui copil de a se simti competent in a detine si utiliza informatia, deschis spre schimbare si spre intelegerea si respectarea valorilor socio-culturale ale unei societati democratice;
  • o scoala care sa formeze copiii in spiritul normelor, valorilor, experientelor europene, pentru a deveni cetateni competitivi ai spatiului european.

ȚINTE STRATEGICE:

Ţinta strategică 1

Realizarea unui învăţământ axat pe utilizarea mijloacelor moderne, aplicarea metodelor active şi a strategiilor didactice centrate pe elev în vederea dezvoltării complete şi armonioase a personalităţii elevilor şi obţinerea calităţii în educaţie .

Ţinta strategică 2

Îmbunăţăţirea bazei materiale a unităţii şcolare pentru asigurarea unui învăţământ de calitate

Ţinta strategică 3

Dezvoltarea dimensiunii europene a şcolii prin derularea de proiecte şi parteneriate locale, naţionale şi europene

Ţinta strategică 4

Utilizarea unui sistem eficient de comunicare.

VALORI:

  •  CALITATEA IN EDUCAȚIE

  • COMUNICAREA INTERPERSONALĂ DESCHISĂ

  • EGALITATEA DE ȘANSE , TOLERANȚA , SOLIDARITATEA
Hits: 676
0
0
0
s2smodern
powered by social2s

Arhiva articole